40 câu hỏi trắc nghiệm địa lý Việt Nam hay nhất (phần 1)

Hãy thử sức và kiến thức của bạn với top 40 câu hỏi địa lý Việt Nam phổ biến nhất hiện nay. Đây cũng là rèn luyện giúp bạn thêm kiến thức để đi thi.

Top 40 câu hỏi trắc nghiệm địa lý Việt Nam (từ câu 1 đến 20)

Câu 1: Nguyên nhân nào làm cho thiên nhiên Việt Nam khác hẳn với thiên nhiên các nước có cùng vĩ độ Tây Á, Đông Phi và Tây Phi

A. Việt Nam nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa

B. Việt Nam có bờ biển dài, khúc khuỷu

C. Do đất nước hẹp ngang, trải dài trên nhiền vĩ độ

D. Do cả 3 nguyên nhân

Câu 2: Xu hướng quốc tế hóa và khu vực hóa nền kinh tế thế giới diễn ra với quy mô lớn và nhịp dộ cao là điều kiện để:

A. Nước ta tận dụng các nguồn lực bên ngoài để phát triển kinh tế xã hội

B. Nước ta mở rộng buôn bán với nhiều nước trên thế giới

C. Nước ta bộc lộ những hạn chế về vốn, công nghệ trong quá trình phát triển sản xuất.

D. Tất cả các điều kiện trên

Câu 3: Những trở ngại chính đối với việc phát triển kinh tế xã hội ở nước ta về TNTN là:

A. Trữ lượng ít

B. Số lượng nhiều, trữ lượng nhỏ lại phân tán

C. Ít loại có giá trị

D. TNTN đang bị suy thoái nghiêm trọng

Câu 4: Tài nguyên giữ vị trí quan trọng nhất Việt Nam hiện nay là:

A. Tài nguyên đất

B. Tài nguyên sinh vật

C. Tài nguyên nước

D. Tài nguyên khoáng sản

Câu 5: Tài nguyên có ý nghĩa đặc biệt dối với sự phát triển kinh tế xã hội Việt Nam hiện nay là:

A. Tài nguyên đất

B. Tài nguyên nước

C. Tài nguyên sinh vật

D. Tài nguyên khoáng sản

Câu 6: Trong các tài nguyên sau loại nào bị suy giảm nghiêm trọng nhất:

A. Tài nguyên đất

B. Tài nguyên biển

C. Tài nguyên rừng

D. Tài nguyên nước

Câu 7: Để phát triển kinh tế của đất nước cần phải:

A. Khai thác và sử dụng tốt tài nguyên thiên nhiên

B. Nâng cao trình độ dân trí

C. Có đường lối phát triển kinh tế hợp lý

D. Biết phát huy sức mạnh tổng hợp của các nguồn lực

Câu 8: Nguyên nhân chính làm cho Việt Nam có nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng, phong phú là:

A. Cấu trúc địa chất

B. Vị trí địa lý, lịch sử hình thành lãnh thổ lâu dài và thuận lợi

C. Việc khai thác luôn đi đôi với việc cải tạo và bảo vệ

C. Điều kiện khí hậu thuận lợi

Câu 9: Tài nguyên đất của Việt Nam rất phong phú, trong đó có nhiều nhất là:

A. Đất đồng cỏ

B. Đất hoang mạc

C. Đất phù sa

D. Đất phù sa và đất feralit

Câu 10: Sự khác nhau cơ bản giữa đất phù sa đồng bằng sông Hồng và đất phù sa đồng bằng sông Cửu Long là:

A. Sự màu mỡ

B. Diện tích

C. Được bồi đắp hằng năm và không được bồi đắp hằng năm

D. Độ nhiễm phèn, Độ nhiễm mặn

Câu 11: Đặc diểm của đất feralit là:

A. Thường có màu đỏ, phèn, chau, nghèo, mùn

B. Thường có màu đen, xốp thoát nước 

C. Thường có màu đỏ, vàng rất màu mỡ

D. Thường có màu nâu, khô không thích hợp trồng lúa

Câu 12: Nguồn lực phát triển kinh tế xã hội là:

A. Toàn bộ các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, cơ sở vật chất, con người, đường lối chính sách ảnh hưởng đến sự phát triển của nền kinh tế xã hội

B. Những nguồn tài nguyên đa dạng, phong phú của đất nước

C. Điều kiện thường xuyên và cần thiết để phát triển xã hội loài người

D. Tất cả những gì bao quanh con người

Câu 13: Nhiệt độ trung bình hằng năm của Việt Nam là:

A. 20 độ C

B. 18-22 độ C

C. 22-27 độ C

D. > 25 độ C

Câu 14: Thuận lợi nhất của khí hậu nước ta đối với sự phát triển kinh tế là:

A. Giao thông vận tải hoạt động thuận lợi quanh năm

B. Phát triển một nền nông nghiệp đa dạng phong phú

C. Đáp ứng tốt việc tưới tiêu cho nông nghiệp

D. Thúc đẩy sự đầu tư với sản xuất nông nghiệp

Câu 15: Tài nguyên khoáng sản Việt Nam tập trung nhiều nhất ở:

A. Miền Bắc

B. Miền Trung

C. Miền Nam

D. Miền đồng bằng

Câu 16: Diện tích rừng ở Việt Nam năm 1990 là:

A. 14 triệu ha

B. 10 triệu ha

C. 9 triệu ha

D. 9,5 triệu ha

Câu 17: Tài nguyên rừng của Việt Nam bị suy thoái nghiêm trọng thể hiện ở:

A. Độ che phủ rừng giảm 

B. Diện tích đồi núi trọc tăng lên

C. Mất dần nhiều động thực vật quý hiếm

D. Diện tích rừng suy giảm, chất lượng rừng suy thoái

Câu 18: Nhịp độ gia tăng dân số biến đổi qua các thời kỳ, và tăng nhanh nhất qua các kỳ:

A. 1931- 1960

B. 1965- 1975

C. 1979- 1989

D. 1990- 2000

Câu 19: Gia tăng dân số tự nhiên là:

A. Hiệu số của người nhập cư và người xuất cư

B. Hiệu số của tỉ suất sinh và tỉ suất tử

C. Tỷ lệ cao

D. Tuổi thọ trung bình cao

Câu 20: Khu vực có gia tăng dân số tự nhiên cao nhất nước ta là:

A. Đồng bằng Sông Cửu Long

B. Đồng Bằng Sông Hậu

C. Tây Nguyên

D. Trung Du và Miền núi phía Bắc

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm địa lý Việt Nam từ câu 1 đến câu 20

1 A
6 C
11 A
16 C
2 A
7 D
12 A
17 D
3 B
8 B
13 C
18 B
4 A
9 D
14 B
19 B
5 D
10 C
15 A
20 C
(Tổng hợp)
Được tạo bởi Blogger.