(Bài 3 Địa 11) Một số vấn đề mang tính toàn cầu

Bài 3. MỘT SỐ VẤN ĐỀ MANG TÍNH TOÀN CẦU

I. Dân số

1. Bùng nổ dân số

– Dân số thế giớ tăng nhanh. Năm 2005: 6477 triệu người.
– Bùng nổ dân số thế giới hiện nay chủ yếu ở các nước đang phát triển (80% số dân, 95% số dân tăng hàng năm của thế giới).
– Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên qua các thời kì giảm nhanh ở nhóm nước phát triểnvà giảm chậm ở nhóm nước đang phát triển.
– Chênh lệch vể tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên giữa 2 nhóm nước ngày càng lớn.
– Dân số nhóm đang phát triển vấn tiếp tục tăng nhanh, nhóm nước phát triển đang có xu hướng chững lại.
– Dân số tăng nhanh gây sức ép nặng nề đối với tài nguyên môi trường, phát triển kinh tế và chất lượng cuộc sống
ĐƯỜNG XÁ TẮC NGHẼN THƯỜNG XUYÊN VÌ QUÁ NHIỀU XE MÁY LƯU THÔNG LUÔN LÀ NỖI BỨC XÚC CỦA NGƯỜI DÂN LÂU NAY
2. Già hóa dân số

Dân số thế giới ngày càng già đi

a. Biểu hiện

– Tỉ lệ trên 15 tuổi ngày càng thấp, tỉ lệ trên 65 tuổi ngày càng cao, tuổi thọ ngày càng tăng.
– Nhóm nước phát triển có cơ cấu dân số già.
– Nhóm nước đang phát triển có cơ cấu dân số trẻ.

SỐ NGƯỜI GIÀ TỪ 65 TUỔI TRỞ LÊN Ở NHẬT BẢN SẼ CHIẾM GẦN 40% TỔNG DÂN SỐ VÀO NĂM 2060 ẢNH: FOREIGN POLICY

b. Hậu quả:

– Thiếu lao động
– Chi phí phúc lợi cho người già lớn

II. Môi trường

1. Biến đổi khí hậu toàn cầu và suy giảm tầng ozon.

BĐKH LÀM THIÊN TAI (BÃO LŨ, LỐC XOÁY, MƯA LỚN, HẠN HÁN…) DIỄN RA THƯỜNG XUYÊN HƠN, GÂY TÌNH TRẠNG THIẾU LƯƠNG THỰC, NƯỚC UỐNG VÀ NHỮNG THIỆT HẠI VỀ NGƯỜI VÀ CỦA CHO NHIỀU VÙNG.
2. Ô nhiễm nguồn nước ngọt, biển và đại dương

HIỆN NAY, MỨC ĐỘ Ô NHIỄM TRONG CÁC KÊNH, SÔNG, HỒ Ở CÁC THÀNH PHỐ LỚN LÀ RẤT NẶNG.
3. Suy giảm đa dạng sinh học

ĐA DẠNG SINH HỌC HIỆN ĐANG BỊ SUY GIẢM VỚI TỐC ĐỘ BÁO ĐỘNG – ẢNH: TREKNATURE.CO

Một số vấn đề về môi trường toàn cầu

Vấn đề môi trường
Hiện trạng
Nguyên nhân
Hậu quả
Giải pháp
Biến đổi khí hậu toàn cầu
– Trái đất nóng lên

– Mưa axit


– Lượng CO2 tăng đáng kể trong khí quyển® hiệu ứng nhà kính
– Chủ yếu từ ngành SX điện và các ngành CN sự dụng than đốt
– Băng tan
– Mực nước biển tăng® ngập một số vùng đất thấp
– Ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt và SX
– Cắt giảm lượng CO2, SO2, NO2, CH4 trong SX và sinh hoạt
Suy giảm tầng ô dôn
– Tầng ô dôn bị thủng và lỗ thủng ngày càng lớn– Hoạt động CN và sinh hoạt ® một lượng khí thải lớn trong khí quyểnẢnh hưởng đến sức khỏe, mùa màng, sinh vật thủy sinh– Cắt giảm lượng CFCs trong SX và sinh hoạt
Ô nhiễm nguồn nước ngọt, biển và đại dương
– Ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước ngọt.
– Ô nhiễm biển
– Chất thải công nghiệp, nông nghiệp và sinh hoạt
– Việc vận chuyển và các sản phẩm từ dầu mỏ
– Thiếu nguồn nước sạch
– Ảnh hưởng đến sức khỏe
– Ảnh hưởng đến sinh vật thủy sinh
– Tăng cường xây dựng các nhà máy xử lí chất thải.
– Đảm bảo an toàn hàng hải.
Suy giảm đa dạng sinh học
– Nhiều loài sinh vật bị tuyệt chủng hoặc đứng trước nguy cơ tuyệt chủng– Khai thác thiên nhiên quá mức– Mất đi nhiều loài sinh vật, nguồn thực phẩm, nguồn thuốc chữa bệnh, nguồn nhiên liệu…..
– Mất cân bằng sinh thái
– Toàn thế giới tham gia vào mạng lưới các trung tâm sinh vật, xây dựng các khu bảo vệ thiên nhiên

III. Một số vấn đề khác

– Nạn khủng bố đã xuất hiện trên toàn thế giới.
– Các hoạt động kinh tế ngầm đã trở thành mỗi đe dọa đối với hòa bình và ổn định thế giới.
Được tạo bởi Blogger.