(Bài 8 tiết 3) Thực hành tìm hiểu sự thay đổi GDP và phân bổ nông nghiệp của Liên bang Nga

THỰC HÀNH TÌM HIỂU SỰ THAY ĐỔI GDP VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP CỦA LIÊN BANG NGA.I.TÌM HIỂU SỰ THAY ĐỔI GDP CỦA LIÊN BANG NGA

I.TÌM HIỂU SỰ THAY ĐỔI GDP CỦA LIÊN BANG NGA

1)Vẽ biểu đồ
2) Nhận xét

BẢNG 8.5: GDP CỦA LB NGA QUA CÁC NĂM (Đơn vị: Tỉ USD)
Vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi GDP của LB Nga qua các năm và nhận xét?
Để thể hiện bảng số liệu trên thì biểu đồ thích hợp là loại biểu đồ nào?

1) Vẽ biểu đồ

b) Nhận xét:
- GDP của LB Nga tăng giảm không ổn định:
+ Giai đoạn 1990 -2000: kinh tế LBN suy giảm rõ rệt: Năm 1990 GDP = 967,3 tỷ USD đến năm 1995 = 363,9 tỷ USD( = 37,6% so với năm 1990) và năm 2000 giảm thấp kỉ lục = 259,7 tỷ USD( = 26,8% so với năm 1990)
+ Sau năm 2000 : kinh tế LBN được hồi phục khá nhanh 
Năm 2003 đạt 432,9 tỷ USD ( = 166,7% so với năm 2000) năm 2004 đã đạt 582,9 tỷ USD ( = 224,3 % so với năm 2000)
- Nguyên nhân: Do khủng hoảng KT – CT và xã hội vào đầu thập kỉ 90.
Trong những năm gần đây Nga đã lấy lại nhịp độ phát triển và tăng trưởng kinh tế

II. TÌM HIỂU SỰ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP LB NGA

Dựa vào lược đồ phân bố sản xuất nông nghiệp của LB Nga hãy nêu sự phân bố các cây trồng, vật nuôi của 
LB Nga và giải thích sự phân bố đó.
(Sưu tầm)
Được tạo bởi Blogger.