(Địa lý 8) Câu hỏi bài Các mùa khí hậu và thời tiết nước ta

CÂU 1 MỤC 1 TIẾT HỌC 32 - TRANG 114 SGK ĐỊA LÍ 8

Câu hỏi: So sánh số liệu khí hậu ba trạm Hà Nội, Huế, Tp. Hồ Chí Minh (bảng 31.1) đại diện cho ba miền Bắc, Trung, Nam, em hãy cho biết: 
- Nhiệt độ tháng thấp nhất của ba trạm. 
- Lượng mưa trung bình tháng ít nhất của ba trạm.
 - Nêu nhận xét chung về khí hậu nước ta trong mùa đông. 

Trả lời: 
- Nhiệt độ tháng thấp nhất của ba trạm: trạm Hà Nội, Huế (tháng 1); trạm Tp. Hồ Chí Minh (tháng 12). 
- Lượng mưa trung bình tháng ít nhất của ba trạm: trạm Hà Nội (tháng 1),trạm Huế (tháng 3),trạm Tp. Hồ Chí Minh (tháng 2) 
- Nhận xét chung về khí hậu nước ta trong mùa đông: mùa gió đông bắc ' tạo nên mùa đông lạnh, mưa phùn ở miền Bắc. Còn ở Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết khô nóng, ổn định suốt mùa. Riêng duyên hải Trung Bộ có mưa rất lớn vào các tháng cuối năm.
Được tạo bởi Blogger.