GIS là gì? Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý trong nghiên cứu biển

Hệ thống thông tin địa lý - GIS là gì?

Hệ thống thông tin địa lý - GIS (Geographic Information System) là một nhánh của công nghệ thông tin, nó là một hệ thống kết hợp giữa con người và máy tính cùng các thiết bị ngoại vi để lưu trữ, xử lý phân tích, hiển thị các thông tin địa lý nhằm phục vụ cho mục đích quản lý và nghiên cứu.
GIS có khả năng trợ giúp trong việc đánh giá hiện trạng của các quá trình, các thực thể tự nhiên, kinh tế - xã hội thông qua các chức năng thu thập, quản lý, phân tích và tích hợp các thông tin được gắn với một nền bản đồ số trên cơ sở của các dữ liệu bản đồ đầu vào.

Trên cơ sở thu thập các số liệu quan trắc và đo đạc trên biển từ nhiều nguồn khác nhau, công nghệ GIS cho phép xây dựng các bản đồ mô tả các yếu tố động lực và môi trường biển tại nhiều vùng biển của Việt Nam cũng như trên toàn biển Đông với tỷ lệ và độ chính xác cao. Các bản đồ biểu thị các trường hải văn, thủy hóa, động lực biển và các trường địa vật lý tự nhiên tại nhiều vùng biển khác nhau của đất nước có thể được sử dụng trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, phục vụ phát triển kinh tế và quốc phòng.

Công nghệ GIS ứng dụng nhiều trong nghiên cứu quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển. Sau đây là ví dụ về ứng dụng GIS trong nghiên cứu tổng hợp tài nguyên môi trường biển ở khu vực vịnh Vân Phong - một trong những vịnh đẹp nhất của duyên hải miền Trung, thuộc tỉnh Khánh Hòa. Hiện nay, tại đây đã có nhiều dự án phát triển kinh tế. Do vậy, với việc áp dụng công nghệ GIS để xây dựng cơ sở dữ liệu và đánh giá các điều kiện hiện trạng môi trường sẽ cho phép đánh giá tổng hợp khả năng phát triển tối ưu của các hoạt động như: hàng hải, du lịch, nuôi trồng hải sản và phát triển công nghiệp... dựa trên những điều kiện tự nhiên (độ sâu, chất đáy, đặc điểm khí tượng - hải văn) và kinh tế - xã hội.
Được tạo bởi Blogger.