Hướng dẫn chi tiết nhận dạng, vẽ và nhận xét biểu đồ miền

Biểu đồ miền là 1 biểu đồ đặc biệt, nếu không cẩn thận các bạn sẽ bị nhầm sang biểu đồ tròn,còn nếu người ta đánh lừa tinh vi hơn thì các bạn có thể sẽ bị nhầm sang biểu đồ cột chồng cơ,vì nói đúng ra biểu đồ miền là 1 dạng đặc biệt của biểu đồ cột chồng đúng không nào các bạn.
Biểu đồ cột chồng và miền đều có các miền đối tượng khác nhau chồng lên nhau và tạo thành 1 khối với các thành phần của 1 tổng thể. 

Nhận dạng biểu đồ miền

Trước hết là dựa vào bảng số liệu : Biểu đồ miền luôn có 1 bảng số liệu dưới dạng nhiều năm (ít nhất là 3 năm) và trong đó có tổng thể của 1 thành phần hay đối tượng địa lý nào đó,thành phần này có thể là ngành kinh tế,diện tích đất,dân cư hay bất kể 1 cái gì có thể chia ra các thành phần.Bảng số liệu có thể có hoặc không có cột tổng giá trị,tuy nhiên chắc chắn 1 điều nó sẽ có các thành phần của 1 tổng thể,và 1 điều nữa là nó sẽ có ít nhất 2 thành phần ,và có thể nhiều hơn. 

Đối với các bạn tinh ý,chỉ cần nhìn là biết cái bảng này có thể vẽ được những dạng biểu đồ nào,,cái nhìn này chỉ trong không quá 30 giây là có thể đưa ra trong đầu những biểu đồ có thể vẽ với 1 bảng số liệu,tuy nhiên bản số liệu chưa phải là tất cả. 

Yếu tố thứ 2 đó là câu hỏi của đề bài : câu hỏi của biểu đồ miền luôn có dạng:anh chị hãy vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu và sự chuyển dịch cơ cấu,hay sự thay đổi tỉ trọng của…giai đoạn…. 

Các bạn đừng vội thắc mắc vì sao ở trên đưa cả từ cơ cấu vào,và chắc hẳn các bạn sẽ nói sai,nhưng các bạ à thực chất có tổng thể và có chia ra cơ cấu thế kia thì người ta hoàn toàn có thể nói như vậy, nhiều bạn thấy có chữ đó và chỉ nghĩ đc rằng vẽ được biểu đồ tròn thôi,đó là sai lầm các bạn nhé…. 

Xong phần nhận dạng biểu đồ,tiếp theo là phần xử lý số liệu. 

Biểu đồ miền xử lý số liệu giống hết như biểu đồ tròng các bạn nhé. 

Nếu chưa có tổng thì các bạn cộng tổng theo năm,sau đó lấy thành phần trong mỗi năm chia cho tổng của năm đó rồi nhân với 100 nhé. 

Năm 1990 1995 2000 2005 

N-L-N X X1 X2 X3 

CN-XD Y Y1 Y2 Y3 

DV Z Z1 Z2 Z3 

Gỉa sử khi có bsl như này các bạn phải cộng tổng vào và chia ra thành phần như nêu ở trên các bạn rõ chưa nào. 

Bắt đầu cộng bảng số liệu theo năm. 

Năm 1990=X+Y+Z. 

Năm 1995=X1+Y1+Z1 

…… 

Sau khi có tổng thì bạn tính thành phần theo công thức sau. 

% thành phần=giá trị thành phần:tổng giá trị x 100 (đơn vị %). 

Sau khi xử lý số liệu xong các bạn bắt đầu vẽ nào… 

Vẽ 1 hình chữ nhật sao cho chiều trục hoành tương ứng với số năm,trục năm có mũi tên còn trục % thì không nhé. 

Sau đó vẽ năm đầu tiên trùng với gốc 0,năm cuối trùng với góc cuối cùng của hình chữ nhật kia. 

Sau đó vẽ miền đầu tiên theo hàng ngang của bảng xử lý số liệu. 

Ví dụ sẽ chấm các điểm tương ứng với giá trị % của các năm đã được xử lý thẳng các năm,và nối với nhau như nối đường ý. 

Nếu có 3 miền thì các bạn nên vẽ như sau thì sẽ nhanh hơn : vẽ xong miền đầu tiên thì các bạn hãy vẽ miền thứ 3 từ trên xuống thay vì cộng miền 1 với số của miền 2 để vẽ,nếu vẽ miền 1 từ dưới lên ,miền 3 từ trên xuống thì đương nhiên miền 2 ở giữa mà không cần phải tính toán nữa. 

Vẽ xong các bạn nhớ chú giải,tên biểu đồ nhé… 

Vì biểu đồ miền khá rộng nên các bạn tránh kí hiệu những cái nhỏ vì sẽ mất thời gian như nét xiên,nét sổ,hay dấu chấm mà hãy ký hiệu bằng dấu cộng,dấu nhân,tránh kí hiệu dấu trừ nhé.Miền nào rộng nhất các bạn để trắng, bớt phải ký hiệu nhiều tốn thời gian. 

* Đối với nhận xét 

Các ý nhận xét của biểu đồ miền như sau: 

Nhận xét cơ cấu : nhận xét trong mỗi năm thì thành phần nào chiếm tỉ trọng cao và tỉ trọng thấp. 

Nhận xét về thay đổi cơ cấu : lần này các bạn nhận xét theo hàng ngang của miền nhé, các bạn hãy nhìn năm đầu và năm cuối xem tỉ trọng tăng hay giảm,tăng giảm như thế nào ( ý như thế nào này tức là nhanh hay chậm) nhanh chậm như thế nào, sau đó các bạn còn nhận xét cả số liệu tuyệt đối nữa nhé,chia ra xem tăng giảm bao nhiêu lần,tăng giảm trong các giai đoạn như thế nào. 

Nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu với tốc độ như thế nào,trong các năm thì các đối tượng có sự thay đổi cơ cấu chênh lệch nhau ra sao,tức là giữa các miền thì miền nào có sự thay đổi nhanh,miền nào có sự thay đổi chậm. 

* Giải thích 

Biểu đồ miền đa số về cơ cấu kinh tế từ ngành, thành phần tới các loại cơ cấu nội bộ ngành khác. 

Vì vậy khi giải thích biểu đồ miền cần hết sức chú ý tới chuyển dịch cơ cấu kinh tế, quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa. 

* Nhận xét mẫu : 

Cho bảng số liệu sau : 

Tổng sản phẩm trong nước ( GDP) theo giá thực tế phân theo khu vực 

kinh tế nước ta giai đoạn 2000-2012 

( Đơn vị : tỉ đồng ) 

Khu vực kinh tế: 2000 - 2005 - 2010 - 2012 

N-L-N : 108365 - 176402 - 407647 - 638368 

CN-XD: 162220 - 348519 - 824904 - 1253572 

DV : 171070 - 389080 - 925277 - 1353479 

Tổng : 441646 - 914001 - 2157828 - 3245419 

a. Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế nước ta giai đoạn 2000-2012. 

b. Nhận xét và giải thích. 

TRÌNH BÀY 

1. Áp dụng công thức tính cơ cấu vào bảng số liệu trên ta có bảng xử lý số liệu sau: 

Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế nước ta 

giai đoạn 2000-2012 

( Đơn vị : % ) 

Khu vực kinh tế : 2000 2005 2010 2012 

N-L-N : 24,5 19,3 19,0 19,7 

CN-XD: 36,7 38,1 38,2 38,6 

DV: 38,8 42,6 42,8 41,7 

Tổng: 100,0 100,0 100,0 100,0 

3. Vẽ

4. Nhận xét

- Về tổng giá trị GDP nươc ta giai đoạn 2000-2012 : 

Nhìn vào bảng số liệu ta thấy tổng giá trị GDP nước ta tăng liên tục qua các năm, tăng từ 441646 tỉ đồng năm 2000 lên 3245419 tỉ đồng năm 2012 , tổng giá trị GDP tăng trưởng 734 % trong giai đoạn 20002012 . 

- Về cơ cấu GDP các năm : 

Nhìn vào bảng xử lý số liệu ta thấy : trong giai đoạn 2000-2012 thì khu vực kinh tế dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhất, sau đó tới khu vực kinh tế công nghiệp xây dựng chiếm tỉ trọng cao thứ 2 và tỉ trọng thấp nhất thuộc về khu vực nông lâm ngư nghiệp ( ví dụ như năm 2000 là 38,8% trong khi công nghiệp xây dựng là 36,7% và nông lâm ngư là 24,5% - tới năm 2012 khu vực dịch vụ chiếm 41,7%, công nghiệp xây dựng chiếm 38,6% và nông lâm ngư chiếm 19,7% tổng giá trị GDP ) . 

- Về sự chuyển dịch cơ cấu GDP . 

Nhìn vào bảng xử lý số liệu và biểu đồ ta thấy tỉ trong cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế nước ta đang có sự chuyển dịch theo hướng giảm tỉ trọng khu vực nông lâm ngư, tăng tỉ trọng khu vực dịch vụ, trong khu đó khu vực công nghiệp xây dựng có sự chuyển dịch theo hướng tăng tỉ trọng nhưng sự chuyển dịch chậm và không rõ nét so với 2 khu vực trên. 

+ Khu vực nông lâm ngư nghiệp : nếu năm 2000 khu vực này chiếm tỉ trọng 24,5% thì lần lượt qua các năm 2005 là 19,3%, năm 2010 là 

19% và đến năm 2012 tăng nhẹ so với năm 2010 ở mức 19,7% nhưng so với năm 2000 thì tỉ trọng vẫn giảm, cả giai đoạn ta thấy khu vực này giảm 4,7%.
+ Khu vực công nghiệp xây dựng có xu hướng tăng tỉ trọng nhưng tăng chậm và không quá rõ nét : năm 2000 là 36,7% và tới năm 2012 là 38,6% , tăng 1,9% trong cơ cấu GDP . 

+ Khu vực dịch vụ chiếm tỉ trọng ngày càng cao trong cơ cấu GDP, từ 38,8% năm 2000 lên 42,6% năm 2005 và 42,8% năm 2010 , tới năm 2012 thì giảm nhẹ và đạt 41,7% , nhìn chung trong cả giai đoạn thì khu vực này tăng 2,8% . 
- Từ những nhận xét trên ta thấy : cơ cấu GDP nước ta đang chuyển dịch rất tích cực, phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế đất nước, cùng với sự chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế, cơ cấu nội bộ ngành sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế nước ta phát triển, tạo nền tảng quan trọng cho công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.
(Nguồn Toiyeudialy.blogspot.com)
Được tạo bởi Blogger.