10 câu trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 20: Thủy sản – lâm nghiệp

Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 20: Thủy sản – lâm nghiệp

Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 20: Thủy sản – lâm nghiệp với những câu hỏi trọng tâm của bài giúp học sinh dễ dàng nắm bắt kiến thức cũng như rèn luyện khả năng đọc - hiểu atlat phục vụ cho kì thi THPT Quốc gia hay các bài kiểm tra trên lớp.

1. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 20, hãy cho biết tỉnh nào sau đây có tỉ lệ diện tích rừng trên 60% so với diện tích toàn tỉnh là?
A. Nghệ An.
B. Hà Tĩnh.
C. Đắk Lắk.
D. Lâm Đồng.

2. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 20, hãy cho biết tỉnh nào sau đây có giá trị sản lượng thủy sản nuôi trồng cao nhất Đồng bằng sông Cửu Long?
A. An Giang.
B. Kiên Giang.
C. Đồng Tháp.
D. Cà Mau.

3. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 20, hãy cho biết tỉnh nào sau đây có giá trị sản lượng thủy sản khai thác cao nhất Đồng bằng sông Cửu Long?
A. Bạc Liêu.
B. Kiên Giang.
C. Sóc Trăng.
D. Cà Mau.

4. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 20, hãy cho biết vùng nào sau đây có giá trị sản xuất thủy sản thấp nhất trong giá trị sản xuất nông – lâm – thủy sản?
A. Duyên hải Nam Trung Bộ.
B. Đồng bằng sông Cửu Long.
C. Đông Nam Bộ.
D. Tây Nguyên.

5. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 20, hãy cho biết tỉnh nào sau đây có tỉ lệ diện tích rừng từ trên 40 % - 60% so với diện tích toàn tỉnh là?
A. Nghệ An.
B. Lai Châu.
C. Kon Tum.
D. Tuyên Quang.

6. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 20, hãy cho biết tỉnh nào sau đây có sản lượng thủy sản khai thác cao hơn sản lượng nuôi trồng?
A. Cà Mau.
B. Kiên Giang.
C. Bà Rịa – Vũng Tàu.
D. Bạc Liêu.

7. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 20, hãy cho biết tỉnh nào sau đây có giá trị sản xuất thủy sản trên 50 % trong tổng giá trị sản xuất nông – lâm – thủy sản?
A. Quảng Ninh.
B. Bình Định.
C. Bình Thuận.
D. Bạc Liêu.

8. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 20, hãy cho biết các tỉnh nào sau đây có diện tích rừng so với diện tích toàn tỉnh trên 60%?
A. Tuyên Quang, Nghệ An, Đắk Lắk, Lâm Đồng.
B. Lâm Đồng, Đắk Lắk, Kon Tum, Quảng Bình.
C. Quảng Bình, Quảng Trị, Kon Tum, Lâm Đồng.
D. Tuyên Quang, Quảng Bình, Kon Tum, Lâm Đồng.

9. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 20, hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về biểu đồ diện tích rừng của nước ta qua các năm?
A. Tổng diện tích rừng nước ta tăng qua các năm.
B. Diện tích rừng tự nhiên qua các năm tăng liên tục.
C. Diện tích rừng trồng qua các năm tăng liên tục.
D. Diện tích rừng tự nhiên tăng nhanh hơn diện tích rừng trồng.

10. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 20, hãy cho biết nhận xét nào sau đây là không đúng về biểu đồ sản lượng thủy sản của nước ta qua các năm?
A. Tổng sản lượng thủy sản tăng qua các năm.
B. Sản lượng thủy sản khai thác giảm.
C. Sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng.
D. Sản lượng nuôi trồng tăng nhanh hơn sản lượng khai thác.

Đáp án

1D
2A
3B
4D
5A
6B
7D
8D
9C
10B
Được tạo bởi Blogger.