15 câu trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 17: Kinh tế chung

Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 17: Kinh tế chung

Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 17: Kinh tế chung bao gồm những câu hỏi trọng tâm của bài nhằm giúp học sinh nắm vững kiến thức cũng như nâng cao khả năng đọc atlat của bản thân, đồng thời làm quen với nhiều dạng câu hỏi khác nhau.
(Các bạn làm hết đề rồi xem đáp án ở cuối bài nhé)

1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, tỉnh nào của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có GDP bình quân đầu người từ 15 đến 18 triệu đồng?
A. Phú Yên.
B. Khánh Hòa.
C. Ninh Thuận.
D. Bình Thuận.

2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết trung tâm kinh tế nào có quy mô trên 100 nghìn tỉ đồng?
A. Thành Phố Hồ Chí Minh.
B. Nha Trang.
C. Đà Nẵng.
D. Hải Phòng.

3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, Biểu đồ GDP và tốc độ tăng trưởng qua các năm giai đoạn 2000 -2007, nhận xét nào là không đúng?
A. Tốc độ tăng trưởng tăng liên tục.
B. GDP tăng liên tục.
C. Tốc độ tăng trưởng và GDP đều tăng.
D. GDP và tốc độ tăng trưởng không tăng.

4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, Biểu đồ cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế giai đoạn 1990-2007, nhận xét nào không đúng?
A. Nông, lâm, thủy sản giảm tỉ trọng.
B. Công nghiệp và xây dựng tăng tỉ trọng.
C. Dịch vụ tăng tỉ trọng.
D. Dịch vụ khá cao nhưng chưa ổn định.

5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, vùng có nhiều tỉnh GDP bình quân tính theo đầu người dưới 6 triệu đồng là
A. Đồng bằng sông Hồng.
B. Trung du miền núi Bắc Bộ.
C. Bắc Trung Bộ.
D. Đồng bằng sông Cửu Long.

6. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết trung tâm kinh tế nào có quy mô lớn nhất vùng Đồng bằng sông Hồng?
A. Hải Phòng.
B. Hải Dương.
C. Hà Nội.
D. Nam Định.

7. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết trung tâm kinh tế nào có quy mô lớn nhất ở vùng Đông Nam Bộ?
A. Thủ Dầu Một.
B. Biên Hòa.
C. Tp. Hồ Chí Minh.
D. Bà Rịa Vũng Tàu.

8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy so sánh cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh
A. Tỉ trọng nông, lâm, thủy sản Hà Nội cao hơn TP. Hồ Chí Minh.
B. Tỉ trọng dịch vụ Hà Nội thấp hơn TP. Hồ Chí Minh.
C. Tỉ trọng công nghiệp ở Hà Nội cao hơn TP. Hồ Chí Minh.
D. Quy mô GDP của Hà Nội lớn hơn TP. Hồ Chí Minh.

9. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết các trung tâm kinh tế tập trung cao ở vùng nào?
A. Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ.
B. Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ.
C. Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.
D. Tây Nguyên và Trung du miền núi Bắc Bộ.

10. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, vùng có nhiều tỉnh có GDP bình quân đầu người trên 18 triệu đồng?
A. Đông Nam Bộ.
B. Duyên hải Nam Trung Bộ.
C. Đồng bằng sông Cửu Long.
D. Đồng bằng sông Hồng.

11. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết khu kinh tế ven biển Chu Lai thuộc vùng kinh tế nào sau đây?
A. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.
B. Vùng Tây Nguyên.
C. Vùng Bắc Trung Bộ.
D. Vùng Đông Nam Bộ.

12. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết cửa khẩu quốc tế nào sau đây không thuộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?
A. Thanh Thủy.
B. Đồng Đăng - Lạng Sơn.
C. Cầu Treo.
D. Móng Cái.

13. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết khu kinh tế ven biển Nhơn Hội thuộc vùng kin tế nào sau đây?
A. Vùng Tây Nguyên.
B. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.
C. Vùng Đông Nam Bộ.
D. Vùng Bắc Trung Bộ.

14. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết trung tâm kinh tế nào sau đây có quy mô trên 100 000 tỉ đồng?
A. Hải Phòng
B. Thành phố Hồ Chí Minh.
C. Hạ Long.
D. Biên Hòa.

15. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết trung tâm kinh tế nào sau đây có ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng ̣cao nhất trong cơ cấu kinh tế?
A. Biên Hòa
B. Vũng Tàu.
C. Cần Thơ.
D. Thành phố Hồ Chí Minh.

Đáp án

1. B
2. A
3. D
4. C
5. B
6. C
7. C
8. A
9. B
10. A
11. A
12. C
13. B
14. B
15. D
Được tạo bởi Blogger.