Các dạng bài tập về khí hậu Việt Nam qua Atlat

CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ KHÍ HẬU VIỆT NAM QUA ATLAT

B. NỘI DUNG:

I. CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ KHÍ HẬU QUA ATLAT:

1. Các dạng bài tập phân theo yêu cầu của câu hỏi:
Theo cách phân chia này, các dạng bài tập về khí hậu được chia ra làm 4 dạng:
- Dạng câu hỏi phân tích, trình bày:
Đây là dạng câu hỏi đơn giản nhất, dễ làm nhất vì đơn giản yêu cầu của câu hỏi là trình bày một vấn đề về khí hậu. Học sinh chỉ cần nắm được kiến thức cơ bản thì hoàn toàn có thể làm tốt câu hỏi này.
Ví dụ: Căn cứ vào Atlat và kiến thức đã học:
- Trình bày các đặc điểm của khí hậu nước ta.
- Phân tích tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa của khí hậu nước ta.

- Dạng câu hỏi chứng minh:
Đối với dạng câu hỏi này, học sinh cần huy động kiến thức, nhất là những dẫn chứng phù hợp với yêu cầu của bài để chứng minh cho nhận định đề bài yêu cầu. Để việc chứng minh thêm thuyết phục, rất cần có các số liệu , dẫn chứng để minh họa. Các số liệu, dẫn chứng này đã có trong Atlat nên học sinh cần bám sát vào Atlat. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý thêm là cần phải biết sàng lọc, lựa chọn kiến thức cũng như các số liệu cần thiết để chứng minh, tránh lan man, dàn trải.

- Dạng câu hỏi so sánh:
Trong phần khí hậu Việt Nam, việc so sánh các yếu tố khí hậu ở các miền khí hậu, vùng khí hậu, thậm chí giữa các trạm khí hậu rất đa dạng, nhiều câu hỏi. Ví dụ so sánh đặc điểm khí hậu giữa miền khí hậu phía Bắc và miền khí hậu phía Nam…. Đối với dạng câu hỏi này, học sinh cần biết cách khái quát hóa kiến thức để tìm ra các tiêu chí để so sánh. Sau đó cần phân loại, sắp xếp kiến thức theo từng tiêu chí để phục vụ cho việc so sánh.

- Dạng câu hỏi giải thích:
Dạng câu hỏi này nhìn chung so với ba dạng câu hỏi trên là khó hơn, không chỉ đòi hỏi học sinh nắm chắc kiến thức không chỉ của phần khí hậu mà của tất cả các yếu tố có liên quan đến khí hậu như: vị trí địa lí, hình dáng lãnh thổ, địa hình, biển…. Hơn nữa học sinh còn phải biết vận dụng những kiến thức đó để giải thích cho phần nội dung đề bài yêu cầu. Ví dụ như câu “ Giải thích vì sao khu vực Huế - Đà Nẵng lại là một trong những khu vực có lượng mưa lớn nhất nước ta?”, thì ngoài việc học sinh theo dõi Atlat xác định lượng mưa ở đó lớn, thì cần phải có kiến thức về khí hậu khác ( gió mùa, fron, dải hội tụ nhiệt đới…) hay bức chắn địa hình…

2. Các dạng bài tập phân theo nội dung của yêu cầu:
a. Nội dung về phạm vi lãnh thổ:
- Các câu hỏi khí hậu trên phạm vi toàn Việt Nam: Câu hỏi này có thể về đặc điểm chung hoặc cũng có thể về các yếu tố của khí hậu.
Ví dụ như: Qua Atlat và kiến thức đã học, hãy:
. Phân tích đặc điểm chung của khí hậu nước ta.
. Giải thích sự thay đổi chế độ nhiệt từ Bắc vào Nam.
. Nhận xét và giải thích về hoạt động của các loại gió của nước ta.

- Các câu hỏi về phạm vi các miền khí hậu: Hiện nay ở nước ta khí hậu được chia thành 2 miền: miền khí hậu phía Bắc và miền khí hậu phía Nam mà ranh giới tự nhiên chính là dãy núi Bạch Mã ( vĩ tuyến 160B). Các câu hỏi về các miền khí hậu này có thể về tất cả các yếu tố khí hậu của miền hay so sánh riêng các yếu tố khí hậu giữa hai miền.
Ví dụ : Căn cứ vào Atlat và kiến thức đã học, hãy:
. Trình bày đặc điểm khí hậu của miền khí hậu phía Bắc ( phía Nam).
. So sánh những điểm khác biệt về chế độ nhiệt giữa miền khí hậu phía Bắc và miền khí hậu phía Nam.
. Vì sao có sự khác biệt về khí hậu giữa hai miền?

- Các câu hỏi trong phạm vi các vùng khí hậu: cũng tương tự như các câu hỏi trong các miền khí hậu, nhưng ở các vùng khí hậu thì ở nước ta có 7 vùng khí hậu, vì thế số lượng các câu hỏi cũng đa dạng hơn, và các cặp so sánh cũng nhiều hơn.
Ví dụ : Căn cứ vào Atlat và kiến thức đã học, hãy:
. Trình bày đặc điểm khí hậu của vùng khí hậu Tây Bắc Bộ ( Đông Bắc Bộ, Trung và Nam Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ).
. So sánh những điểm khác biệt về chế độ nhiệt giữa vùng khí hậu Tây Bắc Bộ với Đông Bắc Bộ; Nam Trung Bộ với vùng khí hậu Tây Nguyên...) .
. Vì sao có sự khác biệt về khí hậu giữa hai vùng khí hậu …?

- Các câu hỏi về các trạm khí hậu: Trên trang Khí hậu ( trang 9) trong Atlat có 14 trạm khí hậu, mỗi trạm là đại diện cho một vùng khí hậu hoặc một kiểu khí hậu trên lãnh thổ nước ta. Vì vậy việc phân tích các trạm khí hậy hay so sánh giữa các cặp khí hậu đều phải căn cứ vào đặc điểm khí hậu của các vùng, các miền khí hậu, thậm chí phải xem xét cả yếu tố độ cao của trạm khí hậu đó. Ví dụ đề bài yêu cầu so sánh giữa trạm khí hậu Sa Pa với trạm Lạng Sơn, ta thấy hai trạm này cùng nằm trong miền khí hậu phía Bắc, vùng khí hậu Đông Bắc Bộ, vì vậy ngoài những điểm giống nhau thì các yếu tố khí hậu ở đây có nhiều điểm khác biệt. Để thấy được sự khác biệt đó ta phải tìm nguyên nhân từ độ cao địa hình.

b. Nội dung về các yếu tố khí hậu:
- Các câu hỏi tổng hợp: Đây là các câu hỏi về tất cả các yếu tố khí hậu hay câu hỏi về đặc điểm khí hậu. Khi làm dạng câu hỏi này, học sinh cần trình bày, phân tích tất cả các yếu tố khí hậu để là rõ đặc điểm khí hậu của một miền, một vùng, một khu vực hay của một trạm khí hậu. Các yếu tố khí hậu ở trang 9 Atlat chúng ta có thể khai thác được là nhiệt độ, lượng mưa, chế độ gió ở cả trang bản đồ khí hậu chung và các trang bản đồ nhiệt độ, lượng mưa.

- Các câu hỏi về từng yếu tố khí hậu: Các câu hỏi về từng yếu tố của khí hậu tương đối nhiều. Khi làm các câu hỏi này, học sinh cần tìm hiểu ở các trang Atlat về nhiệt độ và lượng mưa. Ở mỗi bản đồ về nhiệt độ và lượng mưa lại có 3 bản đồ nhỏ: Bản đồ nhiệt độ có bản đồ nhiệt độ trung bình năm, nhiệt độ trung bình tháng 1 và nhiệt độ trung bình tháng 7. Còn với bản đồ lượng mưa thì gồm bản đồ lượng mưa trung bình năm, bản đồ tổng lượng mưa từ tháng XI – IV, từ tháng V – X. Học sinh cần lưu ý phải nghiên cứu yếu tố khí hậu đó về sự phân hóa theo mùa và theo không gian một cách toàn diện.

Nói tóm lại, dù với dạng bài tập nào về khí hậu qua Atlat, học sinh cũng phải nắm được các kiến thức và kĩ năng cơ bản về khí hậu sau:
+ Nắm được đặc điểm chung của khí hậu Việt Nam.
+ Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới khí hậu Việt Nam ( kết hợp đọc trang Khí hậu với các trang bản đồ hình thể, tự nhiên để nêu lên vị trí địa lí, hình thể, hoạt động của gió mùa, nhân tố địa hình).
+ Vai trò và hoạt động của gió mùa, ảnh hưởng của gió mùa tới khí hậu Việt Nam.
+ Phân tích các biểu đồ khi hậu để rút ra những nhận xét về đặc điểm của khí hậu của 2 miền và 7 vùng khí hậu.
+ Phân tích sự phân bố nhiệt, sự phân hóa chế độ nhiệt theo thời gian và không gian, giải thích sự phân hóa đó.
+ Phân tích sự phân bố mưa, nhận xét về sự phân hóa của sự phân bố mưa theo không gian, thời gian và giải thích.
+ Xác định rõ hai miền khí hậu: Miền khí hậu phía Bắc và miền khí hậu phía Namvới ranh giới khí hậu ở dãy Bạch Mã.
+ Xác định rõ 7 vùng khí hậu và ranh giới của các vùng khí hậu.

II. MỘT SỐ BÀI TẬP CỤ THỂ VỀ KHÍ HẬU QUA ATLAT:

Câu 1: Nước ta nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa nắng lắm, mưa nhiều. Dựa vào Atlát Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:
1. Giải thích vì sao khí hậu nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa.
2. Trình bày những biểu hiện về tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa của khí hậu nước ta.
Gợi ý trả lời
1. Giải thích
a) Tính chất nhiệt đới.
Vị trí địa lí của nước ta: điểm cực Bắc gần chí tuyến Bắc (23023’B), điểm cực Namnằm cách Xích đạo không xa (8034’B). Nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nội chí tuyến nửa cầu Bắc nên nền nhiệt cao và lượng bức xạ lớn.
b) Tính chất ẩm
- Nước ta nằm kề Biển Đông, đường bờ biển kéo dài trên 3260km. Biển Đông đã làm biến tính các khối khí thổi vào đất liền: tăng nhiệt ẩm cho khối khí từ phương bắc xuống, làm dịu mát các khối khí nóng từ phương nam lên.
- Hình dáng lãnh thổ hẹp ngang kép dài theo chiều vĩ tuyến. Hướng nghiêng chung của địa hình là tây bắc - đông nam thấp dần ra biển đã tạo thuận lợi cho các luồng gió hướng đông nam từ biển thâm nhập sâu vào trong đất liền.
- Gió mùa kết hợp với tác động của Biển Đông đã mang đến cho nước ta lượng mưa lớn, độ ẩm cao.
c) Tính chất gió mùa
Nước ta nằm ở rìa Đông của lục địa Á - Âu, trung tâm của khu vực gió mùa châu Á, nơi giao lưu của các khối khí hoạt động theo mùa.

2. Trình bày những biểu hiện về tính chất nhiệt đới ẩm của khí hậu nước ta
a) Tính chất nhiệt đới
- Do nằm trong vùng nội chí tuyến nên bất cứ nơi nào trên lãnh thổ nước ta cũng có 2 lần Mặt trời lên thiên đỉnh. Khoảng cách giữa 2 lần Mặt trời lên thiên đỉnh càng vào nam càng lớn.
- Hằng năm, nước ta nhận được một lượng bức xạ Mặt trời lớn, cân bằng bức xạ dương quanh năm.
- Nhiệt độ trung bình năm cao, vượt tiêu chuẩn khí hậu nhiệt đới, từ 22 - 270C (trừ vùng núi).
- Tổng số giờ nắng tùy nơi dao động từ 1400 đến 3000 giờ/năm.
- Tổng nhiệt hoạt động lớn: 8000 - 100000C.
- Trong biến trình nhiệt của một năm ở miền Bắc chỉ có một tối đa, một tối thiểu. Miền nam cs 2 tối đa, 2 tối thiểu.

b) Tính chất ẩm
- Lương mưa lớn
+ Nước ta là một nước bán đảo nằm bên bờ biển Đông. Nhờ tác động của biển Đông cùng các khối khí xuất phát và vượt qua các vùng biển nóng - ẩm khác nhau, khi đến nước ta gặp các địa hình chắn gió và các nhiễu động của khí quyển nên đã tạo ra lượng mưa lớn với mức trung bình năm 1500 - 2000mm.
+ Những sườn đón gió biển và các khối núi cao, lượng mưa có thể lên tới 3500 - 4000mm.
- Độ ẩm không khí cao, trên 80%. Cân bằng ẩm luôn dương.

c) Tính chất gió mùa
Tính chất gió mùa biểu hiện ở chỗ trong một năm nước ta chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của các khối khí hoạt động theo mùa, với 2 mùa gió chính: gió mùa mùa đông và gió mùa mùa hạ.
* Gió mùa mùa đông
Trong mùa đông, nước ta chịu ảnh hưởng đồng thời của 2 loại gió cùng thổi theo hướng đông bắc vào nước ta, nhưng có nguồn gốc khác nhau.
- Gió mùa Đông Bắc
+ Nguồn gốc: khối không khí lạnh xuất phát từ trung tâm áp cao Xi-bia di chuyển qua lục địa vào nước ta.
+ Hướng gió: Đông Bắc
+ Phạm vi hoạt động từ vĩ tuyến 160B trở ra.
+ Thời gian và tính chất:
· Vào nửa đầu màu đông (từ tháng 11 đến tháng 2 năm sau) khối không khí lạnh đi qua lục địa Trung Hoa mang lại cho miền Bắc thời tiết lạnh và khô.
· Nửa cuối mùa đông(từ tháng 2 đến tháng 4) khối không khí lạnh di chuyển qua Biển Đông vào nước ta gây nên thời tiết lạnh ẩm, mưa phùn cho vùng ven biển và đồng bằng ở miền Bắc.
+ Đặc điểm: gió mùa Đông Bắc chỉ hoạt động từng đợt không kéo dài liên tục, cường độ mạnh nhất trong mùa đông và ở miền Bắc hình thành một mùa đông với 2 - 3 tháng nhiệt độ dưới 180C. Khi di chuyển xuống phía nam suy yếu dần do bị dãy Bạch Mã chắn ngang ở vĩ tuyến 160B.
- Gió tín phong ở phía nam dãy Bạch Mã.
+ Nguồn gốc : xuất phát từ trung tâm áp cao trên biển Thái Bình Dương (Tm) thổi về Xích đạo.
+ Hướng : Đông Bắc.
+ Phạm vi hoạt động : từ vĩ tuyến 160B trở vào.
+ Tính chất : nóng, khô
* Gió mùa mùa hạ
- Nguồn gốc: có 2 nguồn gốc:
+ Xuất phát từ vịnh Bengan với khối khí chí tuyến bán cầu Bắc (TBg).
+ Xuất phát từ áp cao cận chí tuyến nửa cầu Nam với khối khí xích đạo (Em).
- Hướng gió: cả 2 luồng gió cùng hướng tây nam thổi vào Việt Nam (riêng khu vực Bắc Bộ gió thổi theo hướng đông nam do ảnh hưởng của áp thấp Bắc Bộ).
- Phạm vi hoạt động và tính chất:
+ Nửa đầu mùa hạ (từ tháng 5 đến tháng 7): khối khí TBg di chuyển theo hướng tây nam xâm nhập trực tiếp và gây mưa lớn cho đồng bằng Nam Bộ và Tây Nguyên. Vượt dãy Trường Sơn khối khí trở nên khô nóng tràn xuống đồng bằng ven biển miền Trung và phần nam của khu vực Tây Bắc. Thời tiết do gió phơn Tây Nam đem lại rất khô và nóng, nhiệt độ lên tới 370C và độ ẩm xuống dưới 50%.
+ Vào giữa và cuối mùa hạ (từ tháng 6 đến tháng 10): gió mùa Tây Nam (xuất phát từ áp cao cận chí tuyến bán cầu Nam) hoạt động. Vượt qua vùng biển xích đạo gió này trở nên nóng ẩm thường gây mưa lớn và kéo dài cho các vùng đón gió ở Nam Bộ và Tây Nguyên.

Câu 2: Việt Nam nằm trong khu vực có chế độ gió mùa điển hình nhất trên thế giới. Căn cứ và Atlát Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:
1. Phân tích tác động của gió mùa đến khí hậu nước ta
2. Làm rõ ảnh hưởng của khí hậu gió mùa đến sản xuất nông nghiệp.
Gợi ý trả lời
1. Phân tích tác động của gió mùa đến khí hậu nước ta
a) Khái quát: nằm ở trung tâm khu vực gió mùa châu Á, lãnh thổ Việt Nam là nơi giao lưu của các khối khí hoạt động theo mùa giữa 2 nửa cầu Bắc và Nam.
b) Phân tích tác động
* Gió mùa mùa đông
- Đặc điểm của gió mùa mùa đông (nêu thời gian hoạt động, nguồn gốc, hướng gió, tính chất, phạm vi hoạt động).
- Ảnh hưởng:
+ Chế độ nhiệt: gió mùa mùa đông là nguyên nhân chủ yếu làm cho nhiệt độ giảm dần từ Nam ra Bắc (dẫn chứng về nhiệt độ trung bình năm, tháng 1), biên độ nhiệt tăng dần từ Nam ra Bắc (dẫn chứng); sinh ra một mùa đông lạnh ở miền Bắc nước ta (3 tháng nhiệt độ dưới 200C). Miền Nam không chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc nên nóng quanh năm (dẫn chứng).
+ Thời tiết diễn biến thất thường.
* Gió mùa mùa hạ
- Đặc điểm: nêu thời gian hoạt động, nguồn gốc, hướng gió, tính chất, phạm vi hoạt động.
- Ảnh hưởng:
+ Đầu mùa hạ: mưa cho Nam Bộ và Tây Nguyên (dẫn chứng), khô cho Trung Bộ.
+ Cuối mùa hạ: nóng ẩm, mưa cho cả nước.
* Gió mùa kết hợp với địa hình là nguyên nhân cơ bản tạo nên sự phân hóa đa dạng của khí hậu nước ta
- Sự phân mùa của khí hậu: miền Bắc có mùa đông lạnh, ít mưa và mùa hạ nóng, mưa nhiều, hai mùa chuyển tiếp là mùa xuân và mùa thu. Miền Nam có một mùa mưa và mùa khô sâu sắc.
- Sự phân hóa không gian của khí hậu theo Bắc - Nam, Đông - Tây.

2. Ảnh hưởng của khí hậu gió mùa đến sản xuất nông nghiệp.
a) Thuận lợi
- Với nền nhiệt ẩm cao cho phép cây trồng có thể phát triển sinh trưởng quanh năm, thâm canh, xen cảnh tăng vụ, tăng năng suất.
- Ở miền Bắc và những vùng núi cao trong cả nước có một mùa đông lạnh nên có thể trồng các loại cây cận nhiệt và ôn đới, làm phong phú thêm tập đoàn cây trông bao gồm cả nhiệt đới, cận nhiệt và ôn đới.
b) Khó khăn
- Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa cũng là điều kiện cho các loại sâu bọ phá hoạt mùa màng, dịch bệnh ở gia súc phát triển mạnh, nấm mốc ảnh hưởng đến năng suất trồng trọt và chăn nuôi.
- Sự phân mùa của khí hậu: mùa khô thiếu nước nhất là ở Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, mùa mưa thường kem theo bão nhất là ở miền Bắc và miền Trung gây khó khăn cho sản xuất và đời sống.
- Hằng năm, trung bình có 3 - 4 trận bão lớn và nhiều đợt áp thấp nhiệt đới gây thiệt hại lớn nhất và vùng duyên hải miền Trung.
- ở miền Bắc (đặc biệt khu vực miền núi) có hiện tượng rét đậm, rét hại ảnh hưởng lớn đến năng suất cây trồng.
- Bắc Trung Bộ chịu ảnh hưởng tiêu cức của gió phơn Tây Nam.
- Tính chất thường của khí hậu cũng làm cho sản xuất nông nghiệp cũng chịu sự chi phối của thời tiết làm cho sản xuất phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên. Vì thế, ở nước ta công tác phòng chống thiên tai là rất quan trọng.

Câu 3: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:
1. So sánh đặc điểm của miền khí hậu phía Bắc với miền khí hậu phía Nam
2. Cho biết sự khác nhau về khí hậu có tác động như thế nào đến thiên nhiên của mỗi miền.

Gợi ý trả lời
1. Sơ sánh đặc điểm của hai miền khí hậu
Nước ta có hai miền khí hậu: miền khí hậu phía Bắc và miền khí hậu phía Nam với ranh giới là dãy Bạch Mã (vĩ tuyến 160B). Trên nền chung của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa nhưng khí hậu hai miền vẫn có sự khác biệt, nhất là ở chế độ nhiệt và chế độ gió.
* Miền khí hậu phía Bắc
- Kiểu khí hậu: nhiệt đới gió mùa có mùa đông lạnh
- Chế độ nhiệt:
+ Nhiệt độ trung bình nằm thấp hơn, khoảng từ 20 - 240C (trừ vùng núi cao).
+ Nhiệt độ trung bình tháng 1 rất thấp (phổ biến trong khoảng 14 - 180C, vùng núi phía Bắc nhiệt độ xuống dưới 140C).
+ Số tháng lạnh (nhiệt độ trung bình dưới 200C) là 3 tháng (vùng khí hậu Đông Bắc Bộ, vùng khí hậu trung và nam Bắc Bộ). Tuy nhiên số tháng lạnh giảm dần khi sang phía tây và xuống phía nam. Đến Huế chỉ còn thời tiết se lạnh.
+ Biên độ nhiệt trung bình năm lớn hơn (khoảng trên 100C).
- Sự phân mùa của khí hậu căn cứ vào chế độ nhiệt, khí hậu chia thành 2 mùa: mùa hạ (từ tháng 5 đến tháng 10), mùa đông (từ tháng 11 đến tháng 4).
- Chế độ gió: trong năm có 2 loại gió thịnh hành:
+ Mùa đông: gió mùa Đông Bắc.
+ Mùa hạ: gió mùa Tây Nam.
Ngoài ra còn có gió tây khô nóng, nhưng hoạt động mạnh mẽ nhất ở khu vực Bắc Trung Bộ.
- Bão: số cơn bão đổ bộ vào nhiều hơn. Tần suất bão của vùng khí hậu Bắc Trung Bộ lên tới 1,3 đến 1,7 cơn bão/tháng, còn khu vực phía Bắc trung bình cũng có từ 1 đến 1,3 cơn bão/tháng. Mùa bão có xu hướng chậm dần từ Bắc vào Nam.
* Miền khí hậu phía Nam
- Kiểu khí hậu: cận xích đạo gió mùa nóng quanh năm.
- Chế độ nhiệt:
+ Nhiệt độ trung bình năm cao hơn miền khí hậu phía Bắc (trên 240C, trừ các vùng núi cao).
+ Nhiệt độ trung bình tháng 1 cao hơn nhiều so với miền khí hậu phía Bắc: vùng khí hậu Nam Trung Bộ và Tây Nguyên phổ biến trong khoảng từ 20 - 240C, vùng khí hậu Nam Bộ cao trên 240C.
+ Không có tháng lạnh, biểu hiện rõ từ Quy Nhơn trở vào.
+ Biên độ nhiệt trung bình năm nhỏ hơn miền khí hậu phía Bắc (trung bình từ 3 - 40C).
- Sự phân mùa: do nhiệt độ cao quanh năm nên không thể phân mùa dựa vào chế độ nhiệt như miền khí hậu phía Bắc. Sự phân mùa của miền khí hậu phía Nam dựa vào chế độ mưa. Trong năm có hai mùa là mùa mừa và mùa khô. Thời gian của mùa mưa trùng với mùa hạ, còn mùa khô trùng với thời kì mùa đông của miền khí hậu phía Bắc.
- Chế độ gió: khác với miền khí hậu phía Bắc, miền khí hậu phía Nam không chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc mà chịu ảnh hưởng của gió Tín phong đông bắc trong mùa đông.
- Bão: ít chịu ảnh hưởng của bão hơn miền khí hậu phía Bắc. Tần suất bão của vùng khí hậu Nam Trung Bộ từ 1 - 1,3 cơn bão/tháng, còn khu vực Nam Bộ hầu như không chịu ảnh hưởng của bão.

2. Sự khác nhau về khí hậu đã tác động rất lớn đến thiên nhiên của mỗi miền
- Miền khí hậu phía Bắc do khí hậu nhiệt đới có một mùa đông lạnh nên ngoài đới cảnh quan tiêu biểu cho đới rừng gió mùa nhiệt đới với thành phần loài nhiệt đới chiếm ưu thế còn có các loài cây cận nhiệt đới, ôn đới và các loài thú có lông dày.
- Miền khí hậu phía Nam do khí hậu mang tính chất cận xích đạo nóng quanh năm nên đới rừng gió mùa cận xích đạo chiếm ưu thế với thành phân loài là các loài thực vật và động vật thuộc vùng xích đạo và nhiệt đới từ phương nam (Mã Lai - Indonexia) đi lên hoặc từ phía tây (Ấn Độ - Mianma) di cư sang. Trong rừng xuất hiện nhiều loài cây chịu hạn, rụng lá vào mùa khô. Động vật tiêu biểu là các loài thú lớn vùng nhiệt đới và xích đạo (voi, hổ, báo…). Vùng đầm lầy có trăn, rắn, cá sấu.

Câu 4: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, trình bày và giải thích đặc điểm khí hậu của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ.
Gợi ý trả lời
Khái quát chung: Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ ranh giới phía tây - tây nam của miền nằm dọc theo hữu ngạn sông Hồng và phía tây, tây nam đồng bằng Bắc Bộ. Phía bắc giáp Trung Quốc, phía đông giáp Biển Đông, phía nam và phía tây giáp miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ.

1. Đặc điểm khí hậu
a) Đặc điểm chung
- Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có một mùa đông lạnh.
- Khí hậu phân hóa thành 2 vùng: vùng khí hậu đông Bắc Bộ; vùng khí hậu khu vực đồng bằng sông Hồng.
b) Chế độ nhiệt
- Nét đặc sắc nhất của miền chính là có nền nhiệt độ thấp nhất so với các địa phương khác trong cả nước.
Biểu hiện:
+ Nhiệt độ trung bình năm của các địa điểm trong miền đều thấp hơn so với các địa phương khác ở miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ: Lạng Sơn khoảng 210C, Hà Nội 230C trong khi đó Điện Biên là 230C, Đồng Hới 250C.
+ Nhiệt độ trung bình tháng 1 thấp hơn hẳn các địa phương khác ở Tây Bắc cùng vĩ độ (Lạng Sơn 13,30C so với Điện Biên Phủ 15,70C).
- Nhiệt độ trung bình tháng 7 cao: Lạng Sơn 270C, Hà Nội 290C.
- Biên độ nhiệt năm lớn trên 100C (Lạng Sơn 13,70C, Hà Nội 12,50C).
- Chế độ nhiệt có sự phân hóa theo chiều Bắc Nam (nhất là trong tháng 1) và theo đai cao.
Biểu hiện: Nhiệt độ trung bình tháng 1 và nhiệt độ trung bình tháng 7 vùng núi phía Bắc (tiếp giáp biên giới) thấp hơn vùng Trung và Nam Bắc Bộ (18 - 200C so với dưới 140C, trên 280C so với 24 - 280C).
c) Chế độ mưa
- Có sự phân hóa rõ rệt theo không gian và thời gian:
- Phân hóa theo không gian: lượng mưa phân bố không đều, hình thành những trung tâm có lượng mưa khác nhau:
+ Nơi mưa nhiều nhất với lượng mưa trung bình năm lên tới trên 2800mm là khu vực núi cao Hà Giang.
+ Nơi mưa nhiều với lượng mưa năm từ 2400 - 2800mm: khu vực núi Tam Đảo, ven biển Quảng Ninh.
+ Nơi có lượng mưa trung bình năm từ 1600 - 2000mm: khu vực đồng bằng bắc bộ.
+ Nơi mưa ít nhất, lượng mưa trung bình năm từ 1200 - 1600mm là khu vực phía Tây của dãy núi Đông Triều và khu vực núi đá vôi Bắc Sơn (lòng máng Cao Lạng).
- Phân hóa theo thời gian:
+ Mưa tập trung vào mùa hạ (tháng 5 đến tháng 10), lượng mưa chiếm tới trên 80% lượng mưa cả năm, mưa nhiều nhất vào tháng 8.
+ Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 với tổng lượng mưa dưới 400mm (chiếm phần lớn diện tích).
d) Chế độ gió
- Mùa đông chịu ảnh hưởng sâu sắc nhất của gió mùa Đông Bắc từ áp cao Xibia có tính chất lạnh khô (đầu mùa đông), lạnh ẩm (cuối mùa đông).
- Mùa hạ chịu ảnh hưởng của gió mùa đông nam nóng ẩm.
e) Thiên tai
- Mùa đông: sương muối, sương giá, khô hạn.
- Mùa hạ: lũ lụt, lũ quét, bão và áp thấp nhiệt đới.

2. Giải thích
- Miền này có mùa đông lạnh nhất nước ta do vị trí địa lí và đặc điểm địa hình.
+ Vị trí cửa ngõ phía bắc nơi đón gió mùa Đông Bắc sớm nhất nước ta.
+ Cấu trúc địa hình với 4 cánh cung mở rộng ở phía Bắc quy tụ ở Tam Đảo đã trở thành hành lang hút giớ mùa Đông Bắc với khối không khí lạnh và khô.
- Lượng mựa phân bố không đều chủ yếu do ảnh hưởng của địa hình.
+ Khu vực núi cao đón gió, mưa nhiều.
+ Khu vực địa hình thấp khuất gió, mưa ít.

Câu 5: Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy phân tích và giải thích đặc điểm khí hậu của trạm Sa Pa.
Gợi ý trả lời
Trạm Sa Pa nằm ở khoảng vĩ độ 22020’B, trên độ cao 1500m. Nằm ở vùng khí hậu Đông Bắc Bộ, thuộc miền khí hậu phía Bắc với đặc điểm:
- Mùa đông lạnh, tương đối ít mưa, nửa cuối mùa đông ấm và ẩm hơn.
- Mùa hạ nóng, mưa nhiều.

1. Đặc điểm chế độ nhiệt
- Nhiệt độ trung bình năm của Sa Pa khoảng 150C (hoặc dưới 180C - quan sát theo bản đồ nhiệt độ trung bình năm) thấp hơn so với trung bình của nước ta. Do Sa Pa chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc và ảnh hưởng của độ cao địa hình.
- Nhiệt độ trung bình tháng cao nhất rơi vào tháng 7, đạt khoảng 180C. Do đây là thời kì Mặt trời chuyển động biểu kiến ở gần chí tuyến Bắc nên Sa Pa nhận được lượng nhiệt lớn.
- Nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất rơi vào tháng 1, chỉ đạt khoảng 70C. Do đây là khoảng thời gian Mặt Trời chuyển động biểu kiến về nửa cầu Nam nên lượng nhiệt nhận được giảm so với thời gian trước. Tuy nhiên, nguyên nhân chính là do trong khoảng thời gian này Sa Pa chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc.
- Biên độ nhiệt độ trung bình năm của Sa Pa là khoảng 110C, cao hơn so với mức trung bình của cả nước. Do Sa Pa chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc nên nhiệt độ giảm rõ rệt trong thời kì mùa đông. Ngoài ra Sa Pa cũng nằm gần chí tuyến nên độ chênh góc nhập xạ và thời gian chiếu sáng trong năm lớn hơn so với nhiều địa điểm khác ở phía nam.

2. Đặc điểm chế độ mưa
- Tổng lượng mưa trung bình năm của Sa Pa lớn, đạt khoảng 2400 - 2800mm.
- Chế độ mưa của Sa Pa có sự phân mùa:
+ Mùa mưa kéo dài trong 8 tháng: từ tháng 4 đến tháng 11, tổng lượng mưa mùa mưa là khoảng trên 2000mm, tháng có lượng mưa lớn nhất là tháng 8 với lượng mưa gần đạt 500mm. Do đây là thời kì hoạt động mạnh của gió mùa mùa hạ, địa hình cao và ở vị trí đón gió.
+ Mùa khô diễn ra từ tháng 12 đến tháng 3, tổng lượng mưa mùa khô đạt khoảng trên 300mm. Do đây là thời kì chịu tác động của gió mùa Đông Bắc với tính chất khô, lạnh.
Từ đo có thể thấy mặc dù có phân mùa, nhưng sự tương phản giữa mùa khô và mùa mưa không sâu sắc và không khắc nghiệt như nhiều trạm ở phía nam nước ta, bởi ngay cả trong mùa khô thì lượng mưa cũng khá cao.

Câu 6: Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy phân tích ảnh hưởng của hình dáng lãnh thổ và địa hình đến khí hậu nước ta.
Gợi ý trả lời
1. Khái quát đặc điểm hình dáng lãnh thổ và địa hình nước ta
- Hình dáng lãnh thổ nước ta hẹp ngang, kéo dài trên nhiều vĩ tuyến.
- Địa hình:
+ Đất nước nhiều đồi núi, nhưng chủ yếu là đồi núi thấp.
+ Cấu trúc địa hình gồm 2 hướng: Tây Bắc - Đông Nam và hướng vòng cung.
+ Hướng nghiêng chung của địa hình là hướng Tây Bắc - Đông Nam.

2. Phân tích ảnh hưởng
a) Ảnh hưởng của hình dáng lãnh thổ đến khí hậu
- Hình dáng lãnh thổ kéo dài trên 150 vĩ tuyến là cơ sở để tạo nên sự phân hóa Bắc - Nam của khí hậu:
+ Miền khí hậu phía Bắc: khí hậu mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa có một mùa đông lạnh. Nhiệt độ trung bình năm từ 22 - 240C, nhiệt độ trung bình tháng 1 hạ thấp đáng kể, phổ biến trong khoảng 140 - 180C, biên độ nhiệt trung bình năm lớn, trên 100C.
+ Miền khí hậu phía Nam mang tính chất cận xích đạo gió mùa nóng quanh năm. Nhiệt độ trung bình năm 26 - 290C, biên độ nhiệt trong năm nhỏ (từ 3 - 40C), gần như không chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc.
- Hình dáng lãnh thổ hẹp ngang, từ đông sang tây nơi rộng nhất là 70 kinh tuyến nơi hẹp nhất chỉ có 50km (Quảng bình). Đặc điểm này cùng với hình dáng đường bờ cong hình chữ S, kéo dài 3260km đã tạo điều kiện cho ảnh hưởng của biển xâm nhập sâu vào đất liền, mang lại lượng mưa lớn trong cả nước.

b) Ảnh hưởng của địa hình đến khí hậu
* Độ cao địa hình là nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến khí hậu, đặc biệt lafchees độ nhiệt.
- Địa hình đồi núi thấp chiếm ưu thế nên tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa của khí hậu vẫn được bảo tồn ở vành đai chân núi (ở miền Bắc dưới 600 - 700m, miền Nam dưới 900 - 1000m).
- Do địa hình nước ta 3/4 là đồi núi nên ngoài sự phân hóa theo chiều Bắc Nam, khí hậu có sự phân hóa theo độ cao khá rõ.
+ Đai nhiệt đới gió mùa (600 - 700m ở miền Bắc, dưới 1000m ở miền Nam).
Khí hậu nhiệt đới biểu hiện rõ rệt ở nền nhiệt độ cao, mùa hạ nóng (nhiệt độ trung bình tháng trên 250C). Độ ẩm thay đổi tùy nơi: từ khô hạn đến ẩm ướt.
+ Đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi (miền Bắc: 600 - 700m đến 2600m; miền Nam: 900 - 1000m đến 2600m): khí hậu mát mẻ, không có tháng nào nhiệt độ trên 250C, mưa nhiều hơn, độ ẩm tăng lên.
+ Đai ôn đới gió mùa trên núi (trên 2600m, chỉ có ở Hoàng Liên Sơn): khí hậu có nét giống với khí hậu ôn đới, quanh năm nhiệt độ dưới 150C, mùa đông xuống dưới 50C.
- Theo quy luật đai cao cứ lên cao khoảng 100m thì nhiệt độ giảm khoảng 0,60C. Vì vậy, những vùng núi cao của nước ta có nhiệt độ thấp hơn so với nền nhiệt độ trung bình của cả nước (Sa Pa nhiệt độ trung bình năm 15,20C so với nhiệt độ trung bình cả nước là 230C).

* Hướng nghiêng chung của địa hình và hướng núi có ảnh hưởng rất lớn đến đặc điểm khí hậu.
- Ảnh hưởng của hướng nghiêng địa hình đến các đặc điểm chung của khí hậu ViệtNam.
Do địa hình nước ta có hướng nghiêng chung là Tây Bắc - Đông Nam thấp dần ra biển kết hợp với hướng các loại gió thịnh hành trong năm nên ảnh hưởng của biển có thể tác động sâu vào trong lục địa khiến tính lục địa của các địa phương không thể hiện rõ nét, làm cho khí hậu nước ta mang đặc tính của khí hậu hải dương điều hòa khác hẳn với các nước cùng vĩ độ ở Tây Á, Đông Phí, Bắc Phi.
- Ảnh hưởng của hướng núi đến sự phân hóa, khí hậu theo chiều Bắc - Nam và Đông - Tây.

+ Hướng vòng cung của các cánh cung ở Đông Bắc tạo điều kiện cho gió mùa Đông Bắc xâm nhập sâu vào lãnh thổ nước ta khiến các địa phương ở phía bắc có nhiều tháng nhiệt độ xuống thấp. Hướng vòng cung của các cánh cung Trường Sơn Nam song song với hướng gió ở duyên hải khiến cho nhiều địa phương có lượng mưa thấp (Ninh Thuận, Bình Thuận lượng mưa trung bình năm thấp nhất nước ta khoảng 600 - 700mm).

+ Hướng Tây Bắc - Đông Nam.
Hướng Tây Bắc - Đông Nam của dãy Hoàng Liên Sơn có tác dụng ngăn ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc đến khu Tây Bắc làm cho vùng này có mùa đông ngắn hơn so với khu Đông Bắc. Ở khu vực Đông Bắc, mùa đông kéo dài 3 tháng, nhiệt độ trung bình ở các địa điểm cùng độ cao so với Tây Bắc thường thấp hơn 2 - 30C. Trong khi đó ở khu vực Tây Bắc, mùa đông ấm áp hơn, số tháng lạnh chỉ còn 2 tháng (ở vùng thấp).
Hướng Tây Bắc - Đông Nam của dãy Trường Sơn vuông góc với gió Tây Nam khiến cho sườn đông chịu ảnh hưởng của gió Tây khô nóng vào mùa hạ nhiệt độ lên cao, mưa ít. Sang mùa đông thì sườn đông lại ở vị trí đón gió nên mưa nhiều (điều này thể hiện rất rõ ở khu vực Bắc Trung Bộ mùa mưa thường chậm dần so với mùa mưa cả nước, vào khoảng tháng 9 - 12 hằng năm).

Hương Tây - Đông của các dãy núi Hoành Sơn, Bạch Mã có tác dụng ngăn ảnh hưởng của gió Đông Bắc xuống phía nam góp phần làm cho nền nhiệt độ ở phía nam cao hơn phía bắc (phần lãnh thổ phía Bắc từ dãy Bạch Mã trở ra nhiệt độ trung bình năm trên 200C, có 3 tháng nhiệt độ trung bình dưới 180C trong khi phần lãnh thổ phía Nam từ dãy Bạch Mã trở vào nhiệt độ trung bình năm trên 200C, không có tháng nào nhiệt độ dưới 200C).

+ Các địa điểm nằm ở sườn đón gió của các dãy núi thì có lượng mưa lớn nằm ở sườn khuất gió thì có lượng mưa nhỏ hơn. Vùng núi thượng nguồn sông Chảy, vùng núi cao Hoàng Liên Sơn, vùng đồng bằng ven biển Quảng Ninh, duyên hải Thừa Thiên - Huế là những nơi mưa nhiều nhất nước ta (2400- 2800mm), trong khi những nơi khuất gió như thung lũng sông Cả, sông Mã, sông Ba lượng mưa trung bình năm rất thaapsp (800 - 1200mm).

+ Một số loại gió khác cũng gây mưa, nhưng lượng mưa không đáng kể như gió mùa Đông Bắc vào thời kì cuối mùa đông, gió biển ở các địa phương ven biển…
- Mưa do rông và dải hội tụ nhiệt đới ở khu vực duyên hải Trung Bộ.

2. Mùa mưa ở duyên hải Nam Trung Bộ lại vào thu đông vì:
Khi gió Tây Nam vượt qua dãy Trường Sơn không mang mưa cho vùng duyên hải mà mưa ở duyên hải miền Trung chủ yếu là do gió hướng Đông Bắc kết hợp với bão và dải hội tụ nhiệt đới.
C. KẾT LUẬN:
Atlat là một trong những phương tiện trực quan quan trọng trong quá trình học tập, nghiên cứu cũng như giảng dạy môn Địa lí. Việc sử dụng Atlat hiệu quả sẽ mang lại kết quả học tập tốt hơn cho học sinh.
Là một giáo viên còn trẻ, kinh nghiệm giảng dạy Địa lí chưa nhiều, song tôi cũng mạnh dạn đưa ra một vài ý kiến về việc sử dụng Atlat trang khí hậu và các dạng bài tập về khí hậu qua Atlat. Chắc chắn bài viết của tôi vẫn còn nhiều thiếu sót, chưa thực sự hoàn thiện, rất mong sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo và các bạn đồng nghiệp.
Được tạo bởi Blogger.