(Câu 16) Nêu khái quát sự phân hóa thiên nhiên theo Đông -Tây?

Từ đông sang Tây , thiên nhiên nước ta có sự phân hóa thành 3 dảy rõ rệt:

a) Vùng biển và thềm lục địa:
- Vùng biển lớn gấp ba lần diện tích đất liền
- Độ nông-sâu, rộng hẹp của thềm lục địa có quan hệ chặt chẽ với vùng đồng bằng, vùng đồi núi kế bên
- Thiên nhiên vùng biển nước ta đa dạng và giàu có, tiêu biểu cho thiên nhiên vùng nhiệt đới gió mùa

b) Vùng đồng bằng ven biển:
- Thiên nhiên thay đồi tùy nơi, có quan hệ chặt chẽ với vùng biển phía đông và vùng núi phía Tây
- Đồng bằng bắc bộ và đồng bằng Nam bộ có các bãi triều thấp phẳng , thềm lục đị rộng thiên nhiên trù phú xanh tuơi
- Dải đồng bằng ven biển miền Trung hẹp ngang, chia cắt thành những đồng bằng nhỏ, đường bờ biển khúc khuỳu với thềm lục địa hẹp, đáy biển sâu, thiên nhiên khắc nghiệt

c) Vùng đồi núi:
Sự phân hóa thiên nhiên ở miền đồi núi rất phức tạp, chủ yếu là do tác động của gió mùa với hướng của các dãy núi

*Vùng núi Tây Bắc -Đông Bắc
-Vùng cánh cung Đông Bắc có mùa đông lạnh đến sớm
-Vùng núi tậy ăắc có mùa đông ngắn, khí hậu phân hóa theo độ cao

*Vùng tường Sơn Bắc- Trường Sơn Nam:
-Vùng Trường Sơn Bắc có mùa đông lạnh đến sớm
-Vùng núi Tậy Bắc có mùa đông ngắn, khí hậu phân hóa theo độ cao

*Vùng Trường Sơn Bắc- Trường Sơn Nam:
-Vùng trường sơn Bắc: giữa sường Tây và sường Đông thiên nhiên có sự khác biệt rõ rệt
-Vùng trường Sơn Nam: Sường Đông khô hạn vào mùa hạ
Được tạo bởi Blogger.