(Địa lý 5) Cho biết nước ta có những trung tâm công nghiệp lớn nào?

Địa lý 5: Công nghiệp (tiếp theo)

Quan sát hình 3, cho biết nước ta có những trung tâm công nghiệp lớn nào?


GỢI Ý LÀM BÀI

Nước ta có những trung tâm công nghiệp lớn là:

– Thành phố Hồ Chí Minh (lớn nhất)

– Hà Nội, Hải Phòng

– Biên Hòa

– Thủ Dầu Một

– Vũng Tàu.
Được tạo bởi Blogger.