(Địa lý 5) Những điều kiện nào để Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước

Địa lý 5: Công nghiệp (tiếp theo)

Dựa vào hình 4, em hãy nêu những điều kiện để Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước.. 


GỢI Ý LÀM BÀI

Những điều kiện để Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước là:

– Ở gần vùng có nhiều lương thực, thực phẩm.

– Giao thông thuận lợi.

– Trung tâm văn hóa, khoa học kĩ thuật.

– Dân cư đông đúc, người lao động có trình độ cao.

– Đầu tư nước ngoài.
Được tạo bởi Blogger.